လက္မွတ္ေရာင္းခ်၊ ၀ယ္ယူရန္ Login ၀င္ပါ

Download Android Application
Coming Soon on Google Play Store

Sunny Bright is online ticket selling for Myanmar bus tickets.

Online Agents can buy and sell tickes same price with bus station. Bus tickets can get from Elite Express, JJ Express, Shwe Sin Setkyar Express, Famous Express, Myo Set Thit, Moe Kaung Kin, Myat Mandalar Tun and other popular and good service bus operators.

ကားလက္မွတ္ အေရာင္းကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္

01-Apr-2018 မွစကာ လကုန္ျပီးတုိင္း တစ္လလုံးအေရာင္းအေပၚမူတည္ျပိီး ၅% အထက္ ရရွိေသာ ထပ္တုိး % ပမာဏကုိ တိုးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

Basic

 
5%
commission
တစ္လအတြင္း သုံည မွစကာ-၅သိန္းေအာက္ ေရာင္းရပါက
 

500K+

sale
6%
commission
တစ္လအတြင္း ၅သိန္းႏွင့္အထက္ ၁၀သိန္းေအာက္ ေရာင္းရပါက

1000K+

sale
7%
commission
တစ္လအတြင္း ၁၀သိန္းႏွင့္အထက္ ေရာင္းရပါက
 

Sunny Bright ျဖင့္ပူးေပါင္းျပီး လက္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္းSunny Bright Bus Ticket
  • 1နာမည္ၾကီး ၀န္ေဆာင္မႈေကာင္းေသာ ကားဂိတ္ ၅၀ ေက်ာ္ဧ။္ ကားလက္မွတ္မ်ား ကားဂိတ္ေစ်းႏႈန္းအတိုင္း ေရာင္းခ်နုိင္ျခင္း။
  • 2အနည္းဆုံး ၅% ခံစားခြင့္ ရရွိနုိင္ျခင္း။
  • 3ေငြေပးသြင္းျခင္း၊ ေငြျဖည့္ျခင္းတုိ႔ ကုိ ဧရာဝတီဘဏ္၊ AYA Mobile Banking, CB Mobile Banking, MPU, Wave Money တုိ႔ျဖင့္ ေငြေပးသြင္းျပီးျဖည့္နုိင္ပါသည္။
  • 4Online ခုံ (ခုံပုိင္မ်ားကုိ) တုိက္ရုိက္ဝယ္ယူေရာင္းခ်နုိင္ျခင္း။
  • 5Online ခုံ (ကုန္ေနပါက (သုိ႔မဟုတ္) မရွိပါက) လုိခ်င္သည့္ခုံအေရတြက္ကုိမွာယူနုိင္ပါသည္။ ၁-၁၀ မိနစ္အတြင္းအေၾကာင္းျပန္ Booking တင္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ Booking အတည္ျပဳ ျပီး ဝယ္ယူေရာင္းခ်နုိင္ပါသည္။

AYA Bank, CB Pay, MPU တုိ႔ ျဖင့္ ေငြျဖည့္သြင္းႏုိင္ပါသည္။